Overslaan en naar de inhoud gaan
Welkom

Referenties

Onze voornaamste klanten zijn fabrikanten van toestellen, autoriteiten, aangewezen instanties, de distributienetbeheerders en ook consumentenorganisaties.

Het merendeel van onze klanten - fabrikanten, overheden, beroeps- en consumentenverenigingen, onderzoekscentra, universiteiten en normalisatie- en opleidingsinstituten - situeert zich in de Europese Unie, maar we voeren ook opdrachten uit voor klanten uit Groot-Brittannië, Turkije, China, Japan en de VS.

  • Belgische en internationale fabrikanten van toestellen,
  • Belgische en Europese overheden,
  • Beroeps- en consumentenverenigingen,
  • Normalisatie- en opleidingsinstituten,
  • Partners en collega's uit de sector,
  • Onderzoekscentra en universiteiten.

Het laboratorium van gas.be is sinds 2000 door BELAC ISO EN 17025 geaccrediteerden is actief op europees niveau

Gas.be is stichtend en actief lid van LABTQ, een vereniging dat verschillende europese laboratoria groepeert met als doel de precisie van rendementsproeven en uitstoot-testen op energieverbruikende toestellen te verbeteren.   LABTQ beheert een kwaliteitslabel voor laboratoria actief in deze materie. Deze samenwerking zorgt er voor dat we samen vergelijkende testen kunnen uitvoeren en informatie uitwisselen. Gas.be is een aangewezen instantie met betrekking tot de reglementeringen op bouwproducten en mag testen uitvoeren op toestellen met vaste en vloeibare brandstof.

Technigas

Technigas is door de Belgisch Ministerie van Economische Zaken aangewezen als keuringsinstituut met betrekking tot de richtlijn Gasapparatuur 2009/142/EG. Om haar opdrachten te kunnen uitvoeren doet Technigas regelmatig beroep op de expertise van het laboratorium van Gas.be.

Certigaz

Certigaz is een door de Franse overheid gecertificeerde instelling voor industriële gasproducten en is officieel erkend voor CE-markering. Certigaz vertrouwt het technische gedeelte van haar opdrachten vaak toe aan het laboratorium van Gas.be.

De FOD Economie (België) en INERIS (Frankrijk)

Beide nationale overheden staan in voor het markttoezicht en doen een beroep op Gas.be om te controleren of de toestellen die op de markt worden gebracht in overeenstemming zijn met de richtlijn “gastoestellen”.

De fabrikanten

Tientallen nationale en internationale fabrikanten van toestellen op gas, maar ook vaste en vloeibare brandstoffen doen beroep op de expertise van ons laboratorium voor proeven, richtlijnen, aanwijzingen en op het punt stellen van hun toestellen.

Onze mensen